Estate Planning

Estate Planning zou je kunnen omschrijving als nalatenschapsplanning. Estate Planning en Financiële Planning gaan wat ons betreft hand in hand. Voor Estate Planning is het belangrijk dat je weet wat er aan vermogen is, van wie het nu is en wie het later moet krijgen. En als het even kan met zo min mogelijk belastingdruk. Bij Estate Planning spelen een aantal rechtsgebieden een prominente rol, die elkaar bovendien onderling beïnvloeden:

  • Huwelijksvermogensrecht
  • Erfrecht
  • Schenkingsrecht
  • Pensioenrecht
  • Internationaal recht

Het fiscale recht speelt daar op onderscheiden momenten, soms tegelijkertijd, een belangrijke rol:

  • Inkomstenbelasting
  • Schenk- en erfbelasting
  • Overdrachtsbelasting

Met vermogensoverdracht hoeft u niet te wachten tot overlijden. Ook bij leven kan er al fiscaal optimaal met vermogen worden geschoven. Denk maar aan het creëren van een huwelijksgemeenschap of juist het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Bij echtscheiding speelt het verdelen van vermogen al dan niet met verrekenbedingen en pensioenverevening.

Wat gebeurt er met uw vermogen na overlijden. Heeft u geen testament dan geldt het wettelijk erfrecht. De wet bepaalt dan wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt. Weinig flexibel en fiscaal valt er weinig meer te plannen. De verzorgingsgedachte, waarbij de achterblijvende partner en kinderen goed verzorgd achterblijven, is veelal het uitgangspunt. Maar er zijn situaties denkbaar dat bijvoorbeeld een kind wordt onterfd, of dat erfgenaam de onderneming wilt voortzetten. Samen met u brengt Hesseling Accountancy & Advisering uw wensen en mogelijkheden in kaart, en tevens de fiscale gevolgen.

Bedrijfsopvolging levert een extra complexe fiscale variant bij schenking of vererving. De zogenoemde BOR is een zeer gunstige regeling om uw onderneming naar de volgende generatie over te dragen. Onze adviseurs begeleiden u bij het proces om uw onderneming over te dragen.

Met Hesseling Accountancy & Advisering bespreekt u uw wensen met betrekking tot de vermogensoverdracht, voor nu en later.