Rapportages

Relevante kengetallen en grafische overzichten

Managementrapportages geven u inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van uw onderneming. Hoe doet u het ten opzichte van de prognose of de vorige periode? Wat is nodig om uw doelstellingen te behalen? Hesseling Accountancy & Advisering stemt de rapportages af op uw wensen, met relevante kengetallen en grafische overzichten. Na verwerking van de administratie heeft u direct toegang tot uw dashboard, met een helder beeld van het resultaat en de balansposities. Ook ziet u direct uw openstaande posten, zowel debiteuren als crediteuren.

Wilt u meer weten van een specifieke post, dan kunt u inzoomen op de detailinformatie. Meer weten? Klik hier.