Financiële Planning

Een financieel plan is een must voor iedereen. Financiële wensen en verplichtingen zijn in een mensenleven flink variabel. De aankoop van een woning, kinderen die gaan studeren, pensioen. Het is verstandig om daarop voorbereid te zijn. Met een financieel plan creëert u overzicht in wat nodig is om wensen en ambities te vervullen.

Met financiële planning brengen we eerst uw huidige financiële situatie in kaart en vervolgens brengen we daarin de toekomst in beeld. Uw inkomen en uitgaven worden in de tijd in kaart gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke omstandigheden: bent u gehuwd, wilt u eerder met pensioen, wat zijn gevolgen bij arbeidsongeschiktheid? Uiteraard brengt u uw wensen en ambities in het plan, welke doelen wilt u bereiken.

Een financieel plan is een momentopname. Uw leven verandert, u gaat samenwonen, er is een carriereswitch geweest, een echtscheiding, of u gaat nadenken over vermogensoverdracht. Aangrijpingspunten, life-events, die aanleiding geven om het plan op te frissen en bij te stellen. Periodiek geven wij u inzicht in inkomen en vermogen.

Het opstellen van een financieel plan is een intensief traject, waarbij alle aspecten van uw financiële handel en wandel naar voren worden gebracht. U wordt bewust van uw inkomen, uw pensioen, maar zeker ook van de uitgaven en de risico’s die een behoorlijke impact kunnen hebben op uw welzijn. Inzicht in uw persoonlijke financiën geeft rust.

Met een goed persoonlijk financieel plan krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen; de risico’s worden in kaart gebracht met mogelijkheden om deze te beheersen:

  • Loopbaan en salarisontwikkeling
  • Pensioen
  • Woonlasten en waardeontwikkeling van de woning
  • Kosten van studerende kinderen
  • Risico’s als arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • Beleggingsstrategie
  • Vermogensgroei
  • Estate Planning

Heeft u eenmaal een financieel plan opgesteld, dan geeft dat goede basis om de Estate Planning vorm te geven. Neem gerust contact met een van onze adviseurs.