Jaarrekening

Duidelijk beeld van uw resultaten

De jaarrekening geeft een duidelijk beeld van uw resultaten en is de basis voor uw aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het is ook een belangrijke informatiebron voor derden, zoals de bank, andere financiers, leveranciers of voor afnemers die (bijvoorbeeld via het handelsregister) graag willen weten of zij met de juiste partner in zee gaan.

Eenmaal per jaar stelt Hesseling Accountancy & Advisering de jaarrekening voor u samen. Zo voldoet u aan de wettelijke voorschriften. Naar wens analyseren wij uw resultaat en balansposten, informeren u over fiscale en bedrijfseconomische zaken en over fiscale knelpunten.

Voor de BV geldt dat naast de jaarrekening ook een publicatieverslag moet worden opgesteld. Deze moet tijdig worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van de vennootschap is hiervoor verantwoordelijk. Wij zorgen dat dit proces geheel digitaal verloopt. Het maatschappelijk verkeer hecht belang aan betrouwbare financiële informatie. Als accountant zorgen wij ervoor dat de jaarrekening en publicatieverslag volgens de wettelijke voorschriften wordt samengesteld.

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Klik hier.