Salarisadministratie

Ondersteuning op diverse terreinen

Een goede en degelijke salarisadministratie is essentieel. De regelgeving wijzigt frequent en is complex. Zeker als er een CAO van toepassing is. Hesseling Accountancy & Advisering biedt u ondersteuning op diverse terreinen, zoals:

  • Het verzorgen van salarisstroken
  • Aangifte loonbelasting
  • Opstellen van arbeidsvoorwaarden en -contracten
  • Fiscaal gunstige beloningsvormen
  • Managementrapportage
  • Overleg en correspondentie met overheidsinstanties

Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen? Klik hier.