Salarisadministratie

Een effectief HR-beleid

Personeel is de belangrijkste activa van uw onderneming. Een organisatie is constant in ontwikkeling, daarbij wordt veel gevraagd van de medewerkers. Een goed HR-beleid helpt om de juiste mensen binnen te krijgen en aan de onderneming te binden. Gemotiveerde medewerkers helpen uw onderneming om doelstellingen en ambities te bereiken, in voor- en tegenspoed. Wij helpen u daarom graag met het opzetten van uw personeels- en beloningsbeleid. Accountant en belastingadviseur staan voor u klaar om u hierbij te ondersteunen.

Een goede en degelijke salarisadministratie is essentieel. Met de mogelijkheden van de mobiele salarisapp kunt u eenvoudig communiceren met uw werknemers. Salarisstroken worden via de app beschikbaar gesteld, aanvragen voor verlof kunnen via de app worden ingediend. Ook declaraties worden met de gescande bonnen ingediend. Zo kunt u uw personeelsdossiers volledig digitaal beheren.

De regelgeving wijzigt frequent en is complex. Zeker als er een CAO van toepassing is. Hesseling Accountancy & Advisering biedt u ondersteuning bij een betrouwbare salarisadministratie:

  • Het verzorgen van salarisstroken
  • Aangifte loonbelasting
  • Opstellen van arbeidsvoorwaarden en -contracten
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Fiscaal gunstige beloningsvormen
  • Managementrapportage
  • Digitaal personeelsdossier
  • HR-beleid
  • Overleg en correspondentie met overheidsinstanties

Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen? Klik hier.